Vill ni hitta nya kunder via Facebook annonsering? Vi hjälper er att bygga varumärke och generera nya leads

Med vår assistans ska ni på ett proffsigt sätt nå fram till rätt kund med era tjänster och produkter. Via Facebook annonsering kan ni generera tillväxt genom att visa upp ert företags fördelar, driva kampanjer med erbjudanden eller bistå era kunder med värdefulla tips och idéer.

Facebook handlar om att stärka relationen med era kunder

Mediakoncept tar fram säljande Facebook-annonser åt ert företag med målsättningen att skapa nya förfrågningar och bygga varumärke.

Ju fler personer som interagerar med er annons, genom att exempelvis gilla, dela, kommentera eller klicka på en länk, desto lägre annonskostnad per klick eller visning får annonsen. Genom att ha en välgjord annons som intresserar era kunder kan ni nå ut till fler med en lägre annonsbudget.

Av den anledningen är det en bra idé att låta oss sköta er Facebook annonsering, så att de resulterar i så många nya kunder som möjligt.

facebook annonsering

Hur går det till?

Vi tar fram en annons som vi riktar mot rätt geografiskt område och rätt kundprofil med fokus på era målsättningar. Därefter mäter vi hur väl annonsen presterat och gör förbättringar månadsvis. I samband med uppföljning föreslår vi förbättringsåtgärder och planerar er kommande annons.

Mätbara resultat

Genom att vi lägger stort fokus på att rikta in oss på er specifika målgrupp med ett tydligt budskap, ser vi till att era möjligheter att lyckas är optimala. För att verkligen veta hur många förfrågningar ert företag genererar mäter vi alltid resultatet. Det kan ni sedan utläsa i den rapport som vi skickar månadsvis.

Behöver du hjälp?

Ring oss

Klicka för telefonnummer

Tel

Förfrågan

Få offert

Kontakt

Maila oss

info@mediakoncept.se

Mail